Soorten Taxaties

Vaak taxeert een taxateur meer dan alleen huizen en bedrijfspanden. Voor ieder object met waarde valt namelijk een taxatie uit te voeren. De doelen die een taxatie kan hebben kunnen ook verschillen. Ondanks deze feiten focust Taxatie Groningen zich enkel op de soorten taxaties die behoren tot haar specialisme, namelijk de taxatie van huizen en bedrijfspanden.

Er zijn talloze redenen waarom u een taxatie kunt laten uitvoeren. Zo kunt u een taxatie laten uitvoeren wanneer u een woning gaat verkopen of kopen, of op het moment dat u een waarde aan de Belastingdienst moet doorgeven of wanneer u een hypotheek wilt afsluiten.

Het is los gezien van het doel van de taxatie altijd van belang dat de taxatie altijd wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en betrouwbare taxateur.

Hieronder vindt u een opsomming van de soorten taxaties die het vaakst door Taxatie Groningen uitgevoerd worden:

Taxatie voor een hypotheek

Een bank of andere financiële instelling heeft altijd erkend taxatiebewijs nodig voordat zij u een hypotheek mogen verstrekken. Hiermee kunt u namelijk garanderen dat de woning waarvoor u een hypotheek aanvraagt een specifieke waarde heeft.

Taxatie voor het kopen van een woning

Uiteraard wilt u nooit teveel betalen op het moment dat u een woning koopt. Om er voor te zorgen dat u een beter beeld krijgt van wat een goede prijs is kunt u een taxatie laten uitvoeren.

Taxatie voor het verkopen van een woning

U wilt een woning waarschijnlijk niet verkopen voor een prijs die onder de waarde van het huis ligt. Door de in het taxatierapport vermelde waarde kunt u voorkomen om uw woning voor te weinig geld te verkopen.

Taxatie van nieuwbouw of verbouw vanaf tekening

Voor het maken van plannen om een hypotheek af te sluiten voor een verbouwing of het kopen van een nieuwbouwwoning is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een taxatierapport.

Taxatie bij het verdelen van bezit

Ook op het moment dat er een bezit verdeeld moet worden komt een taxatierapport goed van pas. Zo kunt u mogelijke conflicten voorkomen en de waarde gespreid verdelen.

Taxatie voor fiscale doeleinden

Bij het overdragen van een bezit moet u volgens de wet vanaf een bepaald bedrag een percentage aan de belastingdienst afstaan. Om te weten welk bedrag u dan aan de fiscus zult afstaan is het handig om een taxatie te laten verrichten.

Taxatie voor het bepalen van de herbouwwaarde(art. 275 WvK)

Bij het afsluiten van een opstalverzekering is een taxatie volgens de wet noodzakelijk.

Taxatie in verband met de WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken)

Wanneer u ontevreden bent over de huidige WOZ waarde van een woning en u in het bezit bent van een taxatierapport kunt u dit gebruiken om in beroep te gaan. De WOZ-waarde wordt door de belastingdienst gebruikt voor onder andere  de heffing van onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de vermogensbelasting.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*