Verschotten

Verschotten zijn de extra kosten die een taxateur kan maken tijdens het taxeren van een woning. Deze kosten kunnen op verschillende manieren ontstaan. Informatie opvragen bij het kadaster kan een van de redenen zijn waardoor een taxateur extra kosten zou maken. Net als wanneer er informatie opgevraagd moet worden om te onderzoeken of de waarde van het huis beïnvloed kan worden door externe factoren. Onderstaand een aantal veelvoorkomende verschotten:

 •         Openluchtrecreatie
 •         De drank- en horecawet
 •         Bouwverordeningen
 •         Bestemmingsplannen
 •         Ontheffingen
 •         Milieuvervuiling

Leges

Bij leges gaat het om informatie over veranderingen in beleid, gebruik van externe factoren  en bestemming. De zo gehete leges kunnen bij de desbetreffende gemeente worden aangevraagd. De taxateur zal de kosten die het opvragen van de leges met zich meebrengen verrekenen als verschotten. Verschotten zitten bij veel taxateurs niet standaard bij de prijs inbegrepen en worden er later nog bijgerekend. Het is verstandig om uur vooraf te laten informeren over de mogelijke extra kosten. Aan leges betaalt u vaak niet meer dan 100 euro maar dit kan per gemeente wel erg verschillen.

Informatie uit het kadaster

Wanneer de taxateur informatie opvraagt uit het kadaster kijkt de taxateur ook naar de eigendomspapieren. Er wordt dan door de taxateur een vergelijking gemaakt tussen de eigendomspapieren en de gegevens uit het kadaster om te kijken of op de woning erfpacht, erfdienstbaarheden of kettingbeding van toepassing is. Hierna controleert de taxateur of de verkoper ook de wettelijke eigenaar is.

Zijn de extra kosten in het tarief inbegrepen?

Het is zeker niet bij iedere taxateur vanzelfsprekend dat deze extra kosten in de prijs zijn inbegrepen. Hierdoor is het verstandig om vooraf te vragen of de prijs inclusief of exclusief verschotten is wanneer u een taxatieaanvraag doet. Wij van Taxatie Groningen raden u aan om te kiezen voor een taxateur waarbij de leges en verschotten al standaard bij de prijs zijn inbegrepen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*